Programi Bachelor Shkenca Politike

Profili dhe organizimi i programit  studimor: Shkenca Politike - Bachelor

Shkencat Politike janë një atraksion për rininë në Kosovë dhe kudo në botë. Si rrjedhojë, Kolegji ISPE është përkushtuar në krijimin e një programi të sofistikuar dhe atraktiv për studentët e programin Shkenca Politike. Në këtë program, ndër të tjera, studentët do të merren me studimet mbi qeverinë, politikat dhe proceset publike, sistemet dhe sjelljet politike dhe menaxhimin dhe analizën e politikave qeveritare. Me stafin akademit mjaft të përzgjedhur, studentët do të përmirësojnë aftësitë e tyre komunikuese dhe hulumtuese si dhe do të do të fitojnë kompetenca administrative. Kolegji ISPE përkujdeset që studentët e këtij programi të përfitojnë nga lendët për gjuhët e huaja, komunikimi dhe media, apo edhe debatet bashkëkohore.

Kohëzgjatja e studimeve dhe vëllimi

Vite studimi:  3 vite

Semestra:  6 semestra

Kreditë Një semestër = 30 ECTS

Gjithsejtë 180 ECTS

 

Programi Shkenca Politike - Viti I

Semestri I
Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
Hyrje në Shkencat Politike   Obligative      2+2  6        Syllabus
Marrëdhëniet Ndërkombëtare   Obligative      2+1  5       Syllabus
Sistemet e Krahasuara Politike   Obligative      2+1 5       Syllabus
Gjuhë Angleze I   Obligative      2+1 5       Syllabus
Hyrje në Ekonomi   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
Protokolli Diplomatik   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
 Roli i Medias në Qeverisje   Zgjedhore      2+0 4      Syllabus
Semestri II
Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
Administrata Publike   Obligative      2+2  6        Syllabus
Politikat e BE-së   Obligative      2+1  5       Syllabus
Sistemi Politik i Kosovës   Obligative      2+1 5       Syllabus
Menaxhimi i Resurseve Njerëzore   Obligative      2+1 5       Syllabus
Gjuhë Angleze II   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
Rishikimi i Përgjithshëm i Ideve Politike   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
 Shoqëria Civile dhe Qeverisja   Zgjedhore      2+0 4      Syllabus
Semestri III
Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
Historia e Diplomacisë   Obligative      2+2  6        Syllabus
E Drejta Publike Ndërkombëtare   Obligative      2+1  5       Syllabus
Politika Ndërkombëtare dhe e Sigurisë   Obligative      2+1 5       Syllabus
Arbitrazhi dhe Zgjidhja Paqësore e Kontesteve   Obligative      2+1 5       Syllabus
Zgjerimi i BE-së   Obligative      2+1 4       Syllabus
Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
Hyrje në Studime Ballkanike   Zgjedhore      2+0 4      Syllabus
Marrëveshjet Ndërkombëtare dhe Aktet Diplomatike   Zgjedhore     2+0 4      Syllabus
Semestri IV
Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
Globalizmi   Obligative      2+2  6        Syllabus
Komunikimi Ndërkombëtar Politik   Obligative      2+1  5       Syllabus
Etika në Administratën Publike   Obligative      2+1 5       Syllabus
Organizatat Ndërkombëtare   Obligative      2+1 5       Syllabus
Terrorizmi Ndërkombëtar   Obligative      2+1 4       Syllabus
Krimi i Organizuar   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
Sociologji   Zgjedhore      2+0 4      Syllabus
Semestri V
Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
Gjeopolitkë dhe Gjeostrategji   Obligative      2+2  6        Syllabus
Metodat e Hulumtimit Empirik   Obligative      2+1  5       Syllabus
Kombi dhe Nacionalizmi   Obligative      2+1 5       Syllabus
Teoritë Politike për Integrimin Evropian   Obligative      2+1 5       Syllabus
Sjellja e Vendimeve dhe Zbatimi i Politikave  Obligative      2+1 5      Syllabus
Marrëveshjet Ndërkombëtare dhe Aktet Diplomatike   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
Sociologji   Zgjedhore      2+0 4      Syllabus
Mbrojtja Ndërkombëtare e Të Drejtave të Njeriut  Zgjedhore     2+0 4      Syllabus
Semestri VI
Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
Politika e Jashtme    Obligative      2+2  6        Syllabus
Ideologjitë dhe Lëvizjet Politke   Obligative      2+1  5       Syllabus
Psikologjia Sociale   Obligative      2+1 5       Syllabus
Shkrim Akademik   Obligative      2+1 5       Syllabus
Komunikologjia   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
Sistemet Zgjedhore   Zgjedhore      2+0 4      Syllabus
Tema e Diplomës  Zgjedhore     2+0 8      Syllabus

 

Na Kontakto

  • (+381) 038 221 744
  • (+377) 044 674 566

Newsletter

Abonohu ne sistemin tonë për të marrë informata e reja nga Kolegji ISPE përmes emailit.

Rrjetet Sociale

Na ndiq në rrjetet sociale:
Copyright © Kolegji ISPE 2014