Synimi dhe qëllimi

Sipas politikave të përcaktuara në përputhje të plotë me misionin e përgjithshëm të Arsimit të Lartë në Kosovë, si dhe me Deklaratën e Bolonjës   Kolegji ISPE siguron studime të krahasueshme,të përshtatshme  dhe bashkëkohore me institucionet evropiane të edukimit.

KOLEGJI ISPE NË VAZHDIMËSI SYNON QË:

  • Të ofrojë shërbime cilësore akademike;
  • Të ketë staf akademik të specializuar për zbatimin e mirëfilltë të planprogrameve;
  • Të krijojë lidhje bashkëpunimi me Universitete apo institucione të arsimit të lartë në Kosovë dhe jashtë Kosovës me interesa reciproke në kuptim të shkëmbimit të përvojës, studentëve, stafit akademik dhe planprogrameve si dhe të ofrojë kushte sa më të mira të studimit të cilat lehtësojnë punën mësimore të studentëve
  • Të edukojë dhe prodhojë kapacitete të mirëfillta në shoqërinë kosovare të cilët do të jenë të gatshëm dhe të aftë t'i qasen tregut të punës.

Na Kontakto

  • (+381) 038 221 744
  • (+377) 044 674 566

Newsletter

Abonohu ne sistemin tonë për të marrë informata e reja nga Kolegji ISPE përmes emailit.

Rrjetet Sociale

Na ndiq në rrjetet sociale:
Copyright © Kolegji ISPE 2014